Elke ingreep die we uitvoeren in de mond is voor het paard in min of meerdere maten een onaangename gebeurtenis. Er wordt bovendien met geavanceerd elektronisch materiaal gewerkt in de paardenmond. Ongecontroleerde bewegingen, schrikreacties of reacties op pijn zijn hierbij dan ook ronduit gevaarlijk. Het is onverantwoord en vaak zelfs onmogelijk een paard correct te behandelen zonder gebruik te maken van een gepaste verdoving.  

De patiënten worden daarom steeds verdoofd (gesedeerd). Het paard blijft hierbij wel rechtstaan maar is suf en voelt minder pijn en ongemak. Slechts na toediening van een verdoving kan op een nauwkeurige manier gewerkt worden.  Bij sommige ingrepen (tandextracties, behandeling van diastema’s enz.) wordt bovendien nog een lokale verdoving gebruikt om het paard pijnloos en op een niet-traumatiserende manier te kunnen behandelen. Paardentandarts en verdoving

De patiënten worden daarom steeds verdoofd (gesedeerd). Het paard blijft hierbij wel rechtstaan maar is suf en voelt minder pijn en ongemak. Slechts na toediening van een verdoving kan op een nauwkeurige manier gewerkt worden. 

Bij sommige ingrepen (tandextracties, behandeling van diastema’s enz.) wordt bovendien nog een lokale verdoving gebruikt om het paard pijnloos en op een niet-traumatiserende manier te kunnen behandelen. 

Aan het toedienen van medicatie is er natuurlijk ook een risico verbonden.

Dit geldt voor eender welke injectie. Dus zowel voor het jaarlijkse vaccinatiespuitje, pijnstillers, antibiotica maar ook voor kalmeringsmiddelen. De behandelende dierenarts tracht in alle gevallen de risico’s zo accuraat mogelijk in te schatten en hiernaar gepast te handelen. Er zal bovendien in vele gevallen een combinatie van verschillende producten gebruikt worden om de kans op eventuele nevenwerkingen te minimaliseren. 

De dierenarts draagt op het moment van de behandeling de verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid, die van zijn patiënt maar tevens ook voor de veiligheid van de eigenaar die het paard vasthoudt. 

Het is daarenboven de taak van de dierenarts om zijn patiënt op een efficiënte, correcte en zo humaan mogelijke manier te behandelen. Dit kan in vele gevallen alleen dankzij het gebruik van een gepaste verdoving.