EOTRH 

Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis is een aandoening die al geruime tijd gekend was, maar die slechts recent een naam gekregen heeft. Het is een aandoening van de snijtanden en de omgevende weefsels van meestal oudere paarden. 

EOTRH -Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis - Tandproblemen oude paarden -geriatrische patiënten -  aantasting van de snijtanden en tandvlees door EOTRH

  

Dit syndroom begint typisch aan de buitenste snijtanden om dan na verloop van maanden of jaren alle snijtanden aan te tasten. De eerste tekenen zijn zichtbaar ter hoogte van het tandvlees, dat wat hoger terug trekt en een wat gezwollen aspect krijgt. De tanden zelf vertonen vaak donkere zones en in verder gevorderde gevallen werkelijk aantastingen die in verbinding staan met de pulpaholte (waar zich de bloedvaten en zenuwen van de tand bevinden). Deze tanden zijn volledig ontstoken en zijn sterk verdikt aan de basis, door de overmatige cementafzetting. De wortels worden als het ware weggevreten en zijn dan ook kort en afgerond. Ter hoogte van het tandvlees zijn vaak één of meerdere fistelopeningen te zien. 

  

De linker foto toont een normale snijtand van een jong paard aan de rechterzijde en links een snijtand aangetast door EOTRH

De oorzaak van deze aandoening is nog niet volledig gekend. Een mogelijke hypothese is dat de tanden aangetast geraken door een langdurige overbelasting (herhaald microtrauma) door occlusie afwijkingen ter hoogte van de snijtanden of onderliggende kiesproproblemen. 

EOTRH is zeer pijnlijk voor het paard en is een progressieve aandoening. De enige behandelingsmogelijkheid op dit moment is de aangetaste snijtanden te verwijderen, voordat ze erge klachten geven. Paarden tonen helaas weinig symptomen bij tandafwijkingen en EOTRH wordt dan ook vaak slechts in een laat stadium erkend.  

EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth resorption and hypercementosis) is zeer pijnlijk voor het paard en is een progressieve aandoening. De enige behandelingsmogelijkheid op dit moment is de aangetaste snijtanden te verwijderen, voordat ze erge klachten geven. Paarden tonen helaas weinig symptomen bij tandafwijkingen en EOTRH wordt dan ook vaak slechts in een laat stadium erkend. 

   

Afb 1. Onmiddellijk na extractie van 2 snijtanden.                 Afb 2. Situatie 3 weken na de extractie.

De aangetaste snijtanden worden verwijderd na het sederen van het paard (de patiënt wordt verdoofd, maar blijft rechtstaan) en het toedienen van een lokale anesthesie. De wonden dienen achteraf gespoeld te worden en ontsmet met een chloorhexidine oplossing of mondwater.