Elke behandeling begint met een kleine vragenronde.  Wat, waar, wanneer, reeds uitgevoerde behandelingen, enzovoort.

Het paard wordt in een rustige omgeving onderzocht (meestal in de box). Een osteopatisch onderzoek duurt slechts enkele minuten, waarna de osteopaat de probleemzones geïsoleerd heeft en in gedachten een behandelingsplan heeft uitgewerkt.

Een osteopaat gebruikt uitsluitend zijn handen. Er wordt geen gebruik gemaakt van toestellen, inspuitingen of andere hulpmiddelen. De manipulaties zijn in de meeste gevallen niet pijnlijk. Het krakend of ploffend geluid dat soms gehoord wordt, is geen doelstelling op zich. Hoewel paarden vaak schrikken bij een manipulatie, verdragen ze de behandeling goed en zijn aan het einde veelal mooi ontspannen. 

Wat te doen na een behandeling?

Het onderstaande trainingsschema wordt best gehanteerd bij paarden die voor de eerste maal osteopathisch behandeld worden of bij paarden waar erge letsels werden aangetroffen. Deze patiënten lopen vaak al weken, maanden en soms zelfs jaren rond met een beweginsrestrictie of blokkade ter hoogte van één of meerder wervels. Ze hebben daarom wat tijd nodig na een behandeling om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Bij sportpaarden die jaarlijks of meerdere keren per jaar behandeld worden kan het revalidatieschema vaak drastisch ingekort worden. 

Het onderstaande trainingsschema is een veralgemening en zal sterk afhangen van het probleem en trainingsniveau van ruiter en paard.

Eerste wee dagen: onbeperkte beweging op de weide. Indien dit niet mogelijk is, dan dient meerdere malen per dag aan de hand of in de stapmolen gestapt te worden. 

Volgende twee dagen: het paard mag terug bereden worden, maar uitsluitend in stap. Ontspannen werken aan een beter ruggebruik. In stap wordt de rug actiever getraind dan in draf of zelfs in galop. 

Nadien: het werk kan terug hervat worden en rustig worden opgebouwd.  

Bij chronische of zwaardere problemen kan het nodig zijn om het paard meer tijd te geven (telkens een week i.p.v. twee dagen zoals in bovenstaand schema vermeld). 

Hoewel ze in de handen van de professionele ruiter onmiskenbaar van nut kunnen zijn, zijn hulpstukken (bijzetteugels, slofteugels enz.) niet aangewezen in de eerste dagen tot weken na de behandeling. Het paard dient na een manipulatie terug zijn evenwicht te vinden en bovenstaande accessoires werken in vele gevallen eerder storend. 

Van een behandeling dient geen onmiddellijk resultaat verwacht te worden. Het bovenstaande ‘revalidatieprogramma’ is nodig om een behandeling tot zijn recht te laten komen. Een osteopathische behandeling kan best na enkele weken geëvalueerd worden. Het heeft in de meeste gevallen dan ook weinig zin om een paard wekelijks te behandelen.